Reserves

De komende decennia beschikt Nederland nog over voldoende gas om in de binnenlandse vraag te voorzien. Maar hoe lang blijft Nederland nog zelfvoorzienend? Het meeste Nederlandse aardgas bevind zich in Groningen. Hiernaast zit er nog veel aardgas in kleinere velden. Met een jaarlijkse gasproductie van rond de 80 BCM, waarvan in het eigen land rond de 40 BCM wordt geconsumeerd, blijft Nederland de komende jaren een netto exporteur van aardgas. Dit zal in de toekomst veranderen. Hoeveel gas zit er nog in de Nederlandse ondergrond?

Aardgasreserves in het Groningen-gasveld (Slochteren)

Hier is in 1959 in de gemeente Slochteren een enorm aardgasveld ontdekt en uit dit veld wordt tot de dag van vandaag aardgas gewonnen. In het Groningen aardgasveld zit anno 2013 nog minder dan 800 miljard produceerbare kubieke meters, van de oorspronkelijke 2600 BCM.

gas

Aardgaswinning uit Nederlandse “kleine velden”

Naast het grote Groningenveld zijn er nog meer dan 250 gasvelden in Nederland, op land en in de Noordzee, waaruit aardgas wordt gewonnen (zie figuur). Veel van deze velden zijn al ontdekt, onderzocht of aangesloten. Enkele gegevens over de kleine velden in Nederland:

Er zijn 420 kleine velden ontdekt, waarvan:

  • 230 in productie zijn genomen,
  • 4 gasvelden worden gebruikt voor opslag van aardgas.

Er zijn 125 velden nog niet ontwikkeld waarvan:

  • 53 waarschijnlijk binnen vijf jaar in productie worden genomen,
  • 72 onzeker is of ze nog worden ontwikkeld,
  • Van 61 aardgasvelden vindt er (tijdelijk) geen productie meer plaats.

Hiernaast vallen schalie- en steenkoollagen die mogelijk aardgas bevatten ook binnen de kleine velden. De Nederlandse overheid geeft voorrang aan het winnen van aardgas uit kleine velden.