Aardgas

Vandaag de dag zijn 98% van alle Nederlandse huishoudens aangesloten op aardgas en voorziet aardgas ons in 60% van alle elektriciteit die we gebruiken.

Nederland aardgasproducent

Als grootste aardgasproducent van de EU speelt Nederland een centrale rol in de energievoorziening voor Nederland en Noord-West Europa. Door de rijkelijke aanwezigheid van aardgas in Nederlandse bodem en de rol van de overheid draagt het bij aan de Nederlandse welvaart. Bovendien is er door aardgas de Nederlandse energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar. Ook in de toekomst zal aardgas door de gasrotonde een rol blijven spelen in Nederland.

gaspijp

De toekomst van aardgas

De wereldwijde vraag naar energie zal de komende periode stijgen. Alle energiebronnen zijn nodig om aan deze energievraag te kunnen voldoen, zowel duurzame hernieuwbare bronnen als fossiele brandstoffen. Aardgas is flexibel inzetbaar en de fossiele brandstof met de schoonste verbranding, wat het een goede vervanger van steenkool maakt om emissies te reduceren. Hierdoor is aardgas een natuurlijke partner van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Gas in Nederland creƫert energiezekerheid zodat een duurzamere energievoorziening in de toekomst mogelijk wordt.

Aardgaswinning en veiligheid

In Nederland is de afgelopen 60 jaar aardgas gewonnen, op land en op het Continentaal Plat (in de Noordzee). Aardgaswinning moet voldoen aan wet- en regelgeving waarop er wordt toegezien op het naleven ervan, met oog voor de veiligheid van mens en milieu. Voor het winnen van aardgas worden verschillende technieken gebruikt.

Aandeel gas in Nederland

Het aandeel van aardgas in het primaire energiegebruik was in 2014 40%. Dit aandeel is dynamisch en zal in koude jaren hoger zijn aangezien de aardgasvraag sterk samenhangt met de buitentemperatuur. Ongeveer de helft van het aardgas wordt namelijk verbruikt voor verwarming in de gebouwde omgeving, zoals huizen, winkels en kantoren. Temperatuur heeft op transport en elektriciteitsvraag weinig tot geen effect. 39% van de energiebehoefte werd in 2014 vervuld met aardolie, wat voornamelijk gebruikt wordt in transport. 12% van de energie kwam in 2014 uit bruin- en steenkool. In 2010 was dit nog 8%. Steen- en bruinkool worden gebruikt voor het opwekken van stroom, net als hernieuwbare energiebronnen en kernenergie (1%). Hernieuwbare energie wordt in Nederland opgewekt door biomassa te verbranden in kolencentrales. Ook windenergie speelt een grote rol, en zonne-energie in mindere mate. Er is in 2014 minder hernieuwbare energie opgewekt dan in 2013 door een sterke afname van bijstook van biomassa (CBS, 2015). De laatste jaren is het aandeel hernieuwbare energie rond de 4%. In 2020 worden er veel nieuwe dingen verwacht.