Gasrotonde

Aardgas is een belangrijke pijler in het Nederlandse energiebeleid. De overheid ziet voor aardgas als flexibele, relatief schone en rijk aanwezige energiebron een belangrijke rol weggelegd in de energietransitie naar duurzame energie. Nederland beschikt over ruime gasvoorraden, een uitgebreide gasinfrastructuur en expertise en kennis op het gebied van aardgas. Het kabinet wil deze positie behouden door Nederland te positioneren als gasrotonde van Noordwest Europa (Visie op de gasmarkt, 2006). De Europese gasmarkten smelten zo steeds meer samen tot één grote Europese gasmarkt. Zo wordt er meer zekerheid gecreëerd voor aardgaslevering voor alle Europese consumenten (Madrid Forum, 2002). Hierdoor komen er nieuwe gasstromen tussen de Europese landen tot stand. Deze zorgen voor meer economische activiteit in gastransport, gashandel en gasopslag.