Toekomst

Aardgas vormt een natuurlijke combinatie met hernieuwbare energie zoals zon en wind, omdat het flexibel inzetbaar is. Wanneer het bijvoorbeeld een periode niet waait of de zon niet schijnt, kunnen aardgascentrales snel worden aangezet en kan er toch aan de energievraag worden voldaan. Bij kolencentrales is dat minder goed mogelijk, en hierbij komt meer CO2 vrij (IEA, 2012). Aardgas kan dus bijdragen aan de stabiliteit van een duurzame energievoorziening.

Bovendien redeneert het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat wanneer het aanbod van windenergie toeneemt, de vraag naar aardgas ook zal stijgen (IEA, 2012). Dit komt omdat er dan meer gasgestookte energiecentrales (gascentrales) nodig zijn om het veranderlijke leveringsprofiel van windenergie op te vangen. Gasgestookte energiecentrales zijn voor deze rol het meest geschikt omdat ze sneller aan- en afgeschakeld kunnen worden dan kolen- en kerncentrales (IEA, 2012). Kortom, aardgas speelt in de energietransitie naar een betaalbare, meer duurzame energievoorziening een belangrijke rol. Door de relatief lage uitstoot, het betrouwbare en flexibele karakter en de inkomsten voor de Nederlandse Staat is aardgas het meest geschikt als partner van duurzame energie.

gasfles

Voorheen werd een deel van de aardgasbaten gebruikt voor subsidie van duurzame energie, de SDE. Vanaf 2013 worden deze subsidies betaald via een toeslag op de energierekening van consumenten, de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie, of SDE+). Zo krijgen duurzame energievormen de kans om zich te ontwikkelen en een groter deel van onze energievoorziening te vertegenwoordigen.

Aardgas en groen gas

Biogas van aardgaskwaliteit wordt groen gas genoemd. Groen gas wordt geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten van groente en fruit, en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Groen gas kan worden bijgemengd met aardgas in de pijpleidingen en zo als gewoon gas worden verhandeld en gedistribueerd. Iedereen die een gasaansluiting heeft kan het dan gebruiken. Apparaten hoeven er dus niet voor te worden aangepast. Koken en stoken op groen gas is dus niet anders dan op aardgas.

Zonne-energie

Het gebruik van zonne-energie is niet nieuw. Al door de eeuwen heen werd de kracht van de zon benut door huizen te voorzien van zonnewarmte (door deze op een bepaalde manier te bouwen) en werd het gebruikt om bijvoorbeeld fruit ed. te drogen. De potentie is enorm dachten de Romeinen, want zij waren onder andere bezig met het ontwikkelen van grote spiegels om vijandige boten tot zinken te brengen. En als je het zo bekijkt verschilt dit idee niet veel van de techniek die tegenwoordig gebruikt wordt in een zonne-centrale.