Steenkoolgaswinning

Steenkoolgas is gewoon aardgas, net als aardgas uit zandsteen of schalie. Dit gas zit opgesloten in ondergrondse steenkoollagen. Bij de winning is van belang dat eerst de druk wordt verlaagd door het water dat van nature in deze lagen voorkomt te winnen, hierna komt het aardgas vrij. De verwerking van het water vergt extra zuiveringsmaatregelen en er zijn aparte vergunningen nodig om dit water weer in de diepe ondergrond te injecteren. Ook is er vergeleken met aardgaswinning uit zandsteenlagen een groter aantal boorputten nodig.