Schaliegaswinning

Schaliegas is aardgas uit een bepaald type gesteente; schalie. Aardgas uit schalie is qua samenstelling niet anders dan zoals we dat in Nederland al tientallen jaren winnen en gebruiken. Schalie is een moeilijk doorlatend gesteente, en om het gas vrij te krijgen wordt een combinatie van horizontaal boren en hydraulisch fracken (of fraccen) toegepast. Deze methoden worden al tientallen jaren in Nederland toegepast, maar nog niet om schaliegas te winnen. De winning van aardgas uit schalie, is relatief jong vergeleken met aardgaswinning uit zandsteen. Hierdoor spreekt men soms over onconventionele gaswinning. Lees meer over de schaliegasreserves in Nederland.